Stockholm familjerådgivning

Jag ingår i Stockholms kommuns kundval när det gäller familjerådgivning. Jag är en av medarbetarna i Acord familjerådgivning.

Familjerådgivning erbjuder samtal med fokus på parrelationen och med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Inga journaler skrivs.

Par vänder sig till mig för olika frågeställningar som rör samlevnad och/eller separation. Samtalen ger möjlighet att hitta andra sätt att kommunicera med varandra på. . Så att man som par/familj kan hitta mera funktionella lösningar på samspelet inom parrelationen – familjen. Några vill ha hjälp att hantera separationen så bra som möjligt, för både de vuxna och barnen.

Du/Ni når mig på telefon 073-7070150