Parterapi – familjerådgivning

Par vänder sig till mig för olika typer av frågeställningar som rör samlevnad och separation.

En parrelation utsätts för många påfrestningar under åren. En del par söker i en akut kris och kommer några enstaka gånger, andra vill arbeta med en förståelse och förändring av sin relation vilket vanligtvis kräver flera besök.

Målet med parterapin – familjerådgivningen är dels att komma till rätta med problemen. Målet kan även vara att klargöra och förstå samband, medvetna såväl som omedvetna, för att undanröja hinder för en konstruktiv kommunikation. Genom en ökad förståelse för det egna – ofta omedvetna och känslomässigt laddade bidraget till låsningar i relationen, liksom för partnerns svårigheter vidgas parets känslomässiga rörelseutrymme.

Några par vill ha hjälp i parterapi – familjerådgivning att hantera separationen så bra som möjligt, för både de vuxna som för barnen. Jag tar emot par för parterapi – familjerådgivning både de som söker privat samt att jag har avtal med åtta kommuner i Stockholms län när det gäller familjerådgivning. De åtta kommunerna är Danderyd, Ekerö, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg och Täby.

Ni når mig på telefon 073-7070150