Företagshälsovård

Företag som vill erbjuda sin personal en möjlighet till stödsamtal – behandling kan teckna avtal med mig som löper under en förutbestämd tidsperiod.

Jag erbjuder bland annat:
Stöd för att klara en period av svår påfrestning i arbetet och i livet.
Krisstöd
Hjälp att hantera förändring
Problemlösning
Coachning
Hjälp, stöd i att sortera, strukturera och hitta nya lösningar och perspektiv.
Hjälp, stöd och behandling vid beroendeproblematik.
Korta fokuserade samtalskontakter.
Parsamtal.
Konfliktlösning på arbetsplatsen