Föräldrarådgivning

Att bli förälder är bland de största man är med om i livet, om inte det största. Samtidigt som det är den viktigaste relationen för både föräldrar och barn.

Det är en relation fylld både av medvetna och omedvetna önskningar, längtan, besvikelser, otillräcklighet, frustration och kärlek.
Föräldrar – barn relationen är en beroende relation, där likväl föräldern som barnet behöver varandra. Samtidigt är denna relation i rörelse, då man både som förälder och barn är i utveckling. Detta komplicerar förståss denna relation.

På det hela taget är det nästan en omöjlig uppgift att vara förälder och alla föräldrar kommer i något avseende till korta. Som förälder är det oundvikligt att inte hamna i konflikter och problem med sina barn. Oftast finner man som förälder utvägar ur svåra lägen med sina barn. Fast ibland fastnar man och behöver hjälp utifrån för att kunna se hela situationen i ett annat perspektiv och på så sätt hitta mera funktionella lösningar.