Nacka familjerådgivning

Sedan Nacka kommun beslutat införa kundval inom familjerådgivningen, har jag efter ansökan auktoriserats att utföra familjerådgivning åt medborgarna i Nacka.

Familjerådgivning erbjuder samtal med fokus på parrelationen och med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Inga journaler skrivs.
Par vänder sig till mig för olika typer av frågeställningar som rör samlevnad och/eller separation. Samtalen ger möjlighet att få berätta sin egen berättelse och få möjlighet att lyssna och reflektera på hur den andre uppfattar det man sagt. Vilket möjliggör att man kan hitta mera funktionella lösningar på samspelet inom familjen – parrelationen och även i det övriga livet.
Några vill ha hjälp att hantera separationen så bra som möjligt, för både de vuxna och barnen.

Du/Ni når mig på telefon 073 – 70 70 150.