Hans Larsson

Leg. Psykoterapeut, Aukt. familjerådgivare

Jag arbetar med psykodynamisk individualpsykoterapi och tar emot vuxna, unga vuxna tonåringar för psykoterapi. Du erbjuds att tillsammans med mig som psykoterapeut undersöka och förstå de inre sammanhangen, tex. hur dina symptom kan hänga samman med din livssituation eller tidigare händelser i livet och därigenom finna nya perspektiv och sätt att hantera svårigheter och lösa konflikter. Ångest, stress, oro sömnbesvär eller nedstämdhet är symptom som kan förknippas med det aktuella läget i livet. Det kan handla om ensamhet, skilsmässa, svårigheter med barn, föräldrar eller med arbetet. Men ibland är det så svårt att förstå orsakerna till problemen, särskilt då de tar sig i uttryck i kroppsliga besvär som tex. magkatarr eller huvudvärk

Arbetar även med symboldrama som är en psykodynamisk visualiseringsmetod för utforskandet av den inre verkligheten.
Jag har för vana att ses tre gånger innan vi tillsammans bestämmer hur behandlingen skall läggas upp. För att sedan se och avgöra hur lång och intensiv din psykoterapi bör vara för att du ska få bästa möjliga hjälp.

Jag har stor erfarenhet att arbeta med livskriser, depression, utbrändhet , tonårsproblem, övergreppsproblematik, självförtroende – identitetsproblematik, kriser och sorgereaktioner, oro, ångest och separation.

Det finns fortfarande felaktiga föreställningar om att man måste ha mycket stora problem för att gå i psykoterapi. Så är det inte. Ibland kan det behövas en utomstående samtalspartner med förmåga att lyssna och med kunskaper om vad som främjar växt och utveckling, även om svårigheterna är begränsade. .En psykoterapeut kan vara en sådan samtalspartner.
Arbetar även med parterapi och familjerådgivning när parrelationen inte känns bra. När kommunikationen inte fungerar, relationsproblem, skilsmässokriser eller att relationen är stum. Jag är en av delägarna i Acord familjerådgivning.

Jag har avtal med Ekerö, Huddinge, Nacka, Stockholm, Täby, Solna, Sollentuna, Danderyd, Järfälla, Lidingö och Sundbyberg när det gäller familjerådgivning. Ingår i Ekerö Kommuns, Huddinge Kommuns, Nacka kommuns, Stockholm kommuns, Täby kommuns, Sollentuna kommuns, Danderyds kommuns, Järfälla kommuns, Lidingö kommuns, Solna stads och Sundbybergs kundval inom familjerådgivning.

Föräldrar – barn är kanske den viktigaste relationen i livet. Samtidigt är den också fylld av önskningar, längtan, besvikelse vilket göra att det är en komplicerad relation som man ibland behöver någon att prata med om. Därför arbetar jag även med föräldrarådgivning. Ibland träffar jag endast föräldrarna, ibland föräldrar barn tillsammans.

Jag har och har även haft handledningsuppdrag till behandlingshem, socialtjänsten, chefer och psykoterapeuter.

Min mottagning ligger på Bastugatan 41, 118 21 Stockholm. Närmaste T-bana är Mariatorget.

Hans Larsson
Socialpedagog
Diplomerad Lukasterapeut
Leg. Psykoterapeut
Auktoriserad Familjerådgivare
Diplomerad Symboldramaterapeut

Medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum

Du når mig på telefon 073-70 70 150 eller e-post.